Säkra Samtal är partner med Stöldskyddsföreningen

Telefonbedrägerierna är ett växande problem som orsakar ökad känsla av otrygghet och stora ekonomiska förluster för de som drabbas. Nu inleder Säkra Samtal ett samarbete med Stöldskyddsföreningen. Tillsammans ska vi ska skapa ett säkrare samtal för alla parter.

Målet är att skapa bättre verktyg för brottsförebyggande insatser

Samarbetet med Stöldskyddsföreningen är oerhört viktigt för att vi ska lyckas etablera oss på marknaden. Stöldskyddsföreningen är en stark, kunnig och trovärdig aktör, och tillsammans blir vi ännu starkare. Nu hoppas vi att ännu fler företag och organisationer börjar använda Säkra Samtal för att värna om sina kunders och medborgarnas trygghet, såväl som det egna ryktet. Tillsammans med Stöldskyddsföreningen kan vi sprida kunskapen om hur man kan förebygga bedrägerier med relativt enkla medel, utan att begränsa individens frihet, berättar Lisa Hasselgren, vd och grundare till Säkra Samtal.

Stöldskyddsföreningen är en oberoende aktör arbetar som sedan 1934 arbetar med olika brottsförebyggande verksamheter mot både fysiska och digitala brott för att öka tryggheten i samhället. Genom samarbetet med Säkra Samtal utökar Stöldskyddsföreningen sin portfölj med digitala tjänster. Tillsammans ska de två organisationerna arbeta för att utveckla det brottsförebyggande arbetet i synnerhet gällande telefonbedrägerier.

Vi ser ett allt större behov av säkra och pålitliga digitala lösningar som kan bidra till att förebygga brott. Säkra Samtals tjänst ligger helt i linje med vår verksamhet och genom vårt samarbete lyfter vi fram en tjänst som bidrar till ökad trygghet i samhället. Det ska vara en självklarhet att kunna identifiera sig i ett samtal, oavsett om det är i rollen som tjänsteman eller privatperson. Det skapar trygghet för alla parter, berättar Tomas Brühl, vd på Stöldskyddsföreningen.

 

 

Skaffa appen