Twopartid AB – Dataskyddspolicy

För att kunna leverera våra tjänster behöver Twopartid AB samla in och använda vissa personuppgifter som rör dig. Vi prioriterar hanteringen av personuppgifter högt och värnar om att du som användare ska känna dig säker med att lämna ut dina personuppgifter till oss.

Dessa personuppgifter behandlar vi

Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad vi behöver för att du ska kunna använda våra tjänster. Dessa personuppgifter behöver vi för att du ska kunna använda våra tjänster:

  • Telefonnummer
  • Personnummer
  • Förnamn
  • Efternamn

Dessa ändamål har vi med personuppgiftsbehandlingen

För att kunna använda våra tjänster behöver vi använda personuppgifter för att möjliggöra identifiering till rätt mottagare och motidentifiering från rätt mottagare.

Personuppgifternas ursprung

Personuppgifterna tillhandahålls av dig när du registrerar dig som användare av våra tjänster.

Rättslig grund

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som användare, för att utföra våra tjänster i enlighet med ditt avtal.

Rättslig grund: fullgörande av avtal

Annan kommunikation om tjänster

Vi behandlar även personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. när vi är i kontakt med dig i frågor angående våra tjänster.

Rättslig grund: berättigat intresse eller samtycke.

Information

Vi behandlar olika typer av personuppgifter för att kunna informera dig om våra produkter och tjänster direkt till dig. Du kan nås av information som kan vara viktig för tjänstens utveckling via t.ex. sms, e-post eller push-notis. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: berättigat intresse eller samtycke.

Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster

Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster och för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även dessa uppgifter för att upptäcka och förhindra bedrägerier, missbruk eller för att identifiera problem med tjänsten.

Rättslig grund: fullgörande av avtal eller rättslig förpliktelse.

Efterlevnad av lagar

Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse

Personuppgifternas lagringstid

Vi lagrar dina uppgifter så länge som du fortsätter att använda tjänsten. När du väljer att aktivt avsluta tjänsten raderas de personuppgifter som har använts om inga juridiska hinder föreligger.

Rätt att få tillgång till din data

Du kan begära ett utdrag av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”)

Du kan själv radera dina personuppgifter genom att avregistrera dig som användare.

Dessa delar vi personuppgifterna med

Anslutna organisationer som ingår avtal med oss delges din information om du genomför en motidentifiering som en del i tjänsten.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Personuppgifter hanteras i det amerikanska bolaget Microsofts molntjänst med lagring inom EU med stöd av att personuppgifter får hanteras av företag med organisatorisk hemvist i land utanför EU/EES då lämpliga skyddsåtgärder är tillämpade:

  • Bindande företagsbestämmelser,
  • standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om,
  • godkända uppförandekoder och certifieringsmekanismer.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig:

Twopartid AB (559214-5287)

support@sakrasamtal.se

Kontakt