Hur skiljer sig Säkra Samtal
från andra aktörer?

Säkra Samtal är den enda aktören som låter båda parter att identifiera sig vid ett samtal. Vi tycker helt enkelt att det ska finnas en möjlighet för säker och enkel identifiering åt båda håll.

Rättssäkerhet
och digital säkerhet

Flera lagrum reglerar hur myndigheter ska hantera personlig information, exempelvis Offentlighets- och Sekretesslagen som bestämmer hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Olika privata aktörer kan omfattas av tystnadsplikt, exempelvis vårdgivare och banker. Slutligen hanterar många privata företag annan information som på olika sätt kan vara känslig eller affärskritisk. Att inte hantera information korrekt kan i vissa fall vara ett lagbrott, i andra fall skada kundrelationerna. Oavsett är det önskvärt att information hanteras på ett för parterna acceptabelt sätt, utan att rättssäkerheten eller den personliga integriteten riskeras.

Med Säkra Samtal kan företag och myndigheter skapa Säkra Samtal med hjälp av digital identifiering. Detta ger ett ökat skydd för parterna, som tryggt kan dela med sig av information i samtalet. Säkra Samtal upprätthåller rättssäkerheten och skyddar känslig personlig information.

Kontakt