Vad är Säkra Samtal?

Säkra Samtal är en identifieringsportal som har samlat marknadens ledande legitimeringslösningar i en och samma tjänst, t ex BankID, Freja, och Microsoft 365. Det unika med tjänsten är att båda parter kan identifiera sig i samtalet – utan att för den sakens skull behöva använda samma legitimeringstjänst. Man skulle alltså kunna säga att Säkra Samtal fungerar som en slags e-legitimation, både för företag, myndigheter och andra verksamheter – men även för privatpersoner. Syftet är att skapa enklare och tryggare förutsättningar i ett samtal.

Hur fungerar Säkra Samtal?

I ett telefonsamtal kan du som uppringare direkt inleda samtalet med att identifiera dig gentemot din mottagare. Syftet är såklart att din mottagare ska känna sig trygg i vem det faktiskt är man pratar med. På så sätt kan värdefull information delas mellan båda parter – och fler samtal leda till avslut. För att kunna använda Säkra Samtal måste ditt företag först ansluta sig till tjänsten.

Som uppringare inleder du samtalet med att identifiera dig via Säkra Samtal. Du kan använda antingen appen, eller ett desktop-gränssnitt.

När mottagaren svarar inleder du som uppringare alltså samtalet med att identifiera dig via Säkra Samtal. Mottagaren tar emot identifieringen via Säkra Samtals app. I de fall där mottagaren inte har laddat ner appen, så skickas din identifiering som ett sms.

Mottagaren kan direkt se vem som ringer, från vilket företag och vid behov även identifiera sig tillbaka. Alla kan nu tryggt samtala och dela sin information.

Svar på
vanliga frågor

Kontakt