Säker identifiering mellan
företag, myndigheter
och privatpersoner

Många företag skulle vilja se en högre effektivitet i sina telefonsamtal. En förklaring till låg avslutsfrekvens är att kunderna inte litar på uppringaren. På goda grunder. Vågar du själv göra affärer med någon du inte säkert vet identiteten på? Genom att bygga ett varumärke med en hög säkerhetsprofil kan ni stärka er position för att på sikt ta viktiga marknadsandelar. Säkra Samtal hjälper dig att hantera viktiga ärenden över telefon, värna om er digitala säkerhet och stärka relationen med kunderna.

Fler kunder
Säkra Samtal innebär att fler kunder är villiga att komma till avslut, då de säkert kan dela med sig av affärskritisk information.

Ökad lönsamhet
Säkra Samtal skapar effektivitet och kvalitet, vilket på sista raden kan innebära ökad affärsnytta och lönsamhet.

Bättre kundrelationer
Säkra Samtal bidrar till att kunderna känner ökad tilltro till ert företag, vilket på sikt stärker lojaliteten och kundrelationen.

Stärkt varumärke
Säkra Samtal innebär att ni visar kunderna och marknaden att ni är ett företag som vårdar och värdesätter era relationer.

Teknik och säkerhet

Tjänsten baseras på JSON Web Tokens (Token) där varje organisation har en egen privat nyckel med 4096 bitars nyckellängd. All kommunikation mellan organisationen, Säkra Samtal och motparten sker krypterad över Secure Socket Layer (SSL) med 2048 bitars nyckellängd.

Vad kostar det att använda Säkra Samtal?

När ni ansluter er till Säkra Samtal debiterar vi en integrationskostnad. Därefter betalar ni en liten summa för varje identifiering ni skickar…..

Kontakt