Vilka legitimeringstjänster finns tillgängliga i Säkra Samtal?

Vi arbetar med marknadens säkraste legitimeringslösningar för att skapa ett så tryggt samtal som möjligt. I dagsläget kan företag, myndigheter och organisationer använda t. ex. Microsoft 365.

Skaffa appen