Varför försvinner pushnotisen om att någon vill identifiera sig för mig?

Det är en fabriksinställning på mobiltelefonen som vi tyvärr inte kan påverka.

Skaffa appen