Kan jag registrera flera mobilnummer på en enhet?

Nej, du registrerar ett mobilnummer på en enhet. Om du vill registrera fler mobilnummer behöver du använda flera enheter.

Skaffa appen