Hur lång tid har jag på mig att göra en motidentifiering?

Efter att du har mottagit en identifiering har du tre minuter på dig att motidentifiera dig.

Skaffa appen