Är Säkra Samtal godkänt av DIGG/Svensk e-legitimation?

Nej, Säkra Samtal är inte en legitimeringstjänst, utan en portal som samlar marknadens ledande legitimeringstjänster.

Skaffa appen