En säker tjänst

En säker tjänst
Säkerhetsföretaget 2Secure granskar kontinuerligt Säkra Samtals tjänster. Samtidigt granskar även vi själva de organisationer som använder Säkra Samtal. Vi har utöver det även partnerskap med välrenommerade företag med hög säkerhetsprofilering, exempelvis Stöldskyddsföreningen. All kommunikation i Säkra Samtals tjänster är krypterad för att ingen obehörig ska komma åt dina uppgifter. Sammantaget håller våra tjänster en hög säkerhetsnivå.

Krypterad information
Säkra Samtal är byggt på etablerade standarder och lösningar där all kommunikation mellan organisationen, Säkra Samtal och motparten är krypterad. Informationen som skickas mellan parter är signerad med algoritmen SHA-256, vilken gör att ursprung kan verifieras samt manipulation kan upptäckas. All kommunikation mellan organisationen, Säkra Samtal och motparten sker krypterad över Secure Socket Layer (SSL) med 2048 bitars nyckellängd.

Vill du veta mer om tekniken?

Skaffa appen